Spring naar content
Werken bij Voogd Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

De Voogd & Voogd Groep B.V. (hierna te noemen ‘Voogd’) verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten en andere personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor Voogd.

Voogd verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Om die reden informeren wij je in dit Privacy Statement over hoe en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Voogd hecht er grote waarde aan dat jouw persoonsgegevens vertrouwelijk zijn en blijven. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van jouw gegevens tegen te gaan.

Wanneer is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle gegevens die Voogd verzamelt en verwerkt van gebruikers van de website ‘werkenbijvoogd.com’. Wanneer je solliciteert, zal Voogd de door jou aangeleverde persoonsgegevens verzamelen voor de volgende doeleinden:
• Het leggen en onderhouden van contacten;
• Het beantwoorden van door jou gestelde vragen;
• Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
• Het eventueel aangaan van een arbeidsovereenkomst;
• Het voeren van een administratie;
• Het behandelen en oplossen van eventuele geschillen.
De persoonsgegevens worden door Voogd alleen voor deze doeleinden worden gebruikt. Wij zullen de gegevens niet verstreken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. In sommige gevallen vertrekken wij gegevens aan een externe organisatie die ondersteunende werkzaamheden verricht in het sollicitatieproces.

Welke gegevens zijn nodig om te kunnen solliciteren?

Als je solliciteert zijn voor de afhandeling van jouw sollicitatie naast jouw persoonsgegevens ook jouw cv en motivatie nodig.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, je cv en je motivatie. Deze informatie bewaren wij ook wanneer je een open sollicitatie via de mail hebt verzonden en je op de hoogte wilt blijven van passende vacatures in jouw interessegebieden.

Hoe lang bewaren wij je gegevens?

De door jou aan Voogd verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden door ons bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure.

Als je ons hiervoor schriftelijk (per mail) toestemming hebt gegeven dan bewaren wij jouw persoonsgegevens tot maximaal 1 jaar na de verkregen toestemming. Op dat moment zullen wij jou opnieuw schriftelijk (per mail) om toestemming vragen om jouw persoonsgegevens weer voor een jaar te bewaren. Op het moment dat wij hiervoor gen toestemming van jou ontvangen zullen wij jouw persoonsgegevens verwijderen. Dit geldt ook wanneer je een open sollicitatie via de mail hebt verzonden en je op de hoogte wilt blijven van passende vacatures in jouw interessegebieden.

Privacyrechten

Je kunt ons vragen om een overzicht van de gegevens die wij verwerken. Als de gegevens volgens jou onjuist of onvolledig worden verwerkt of je vindt het niet nodig dat de gegevens worden verwerkt, dan kun je een verzoek tot aanpassing, aanvulling of verwijdering indienen. Het verzoek kun je per mail voorleggen aan onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@voogd.com.

Wijzigingen Privacy Statement

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.